top of page

TISK 

Informace a zveřejnění v souladu s § 25 zákona o médiích, § 5 (1) EKG, § 63 GewO a § 14 UGB

Provozovatel webu: Roland Kolb

Adresa: Badgasse 487, 8950, 8950 Stainach-Pürgg, Rakousko

DIČ: ATU72902326
Orgán živnostenského dozoru: BH Liezen
Členství: WKÖ

Kontaktní údaje:
Telefon: +43368829399
E-mail: office@dietauplitzerin.at
Fax:

Platný právní předpis: www.ris.bka.gv.at
Pracovní pozice: Restaurace

Řešení sporů online: Spotřebitelé s pobočkou v Rakousku nebo jiném smluvním státě ODR-VO mají možnost využít služby Evropské komise pro řešení sporů online prostřednictvím následující platformy https://ec, pokud mají problémy s nákupem zboží resp. služby za poplatek .europa.eu/consumers/odr

Autorská práva: Obsah zpřístupněný na této webové stránce podléhá různým právům duševního vlastnictví (např. autorským právům), pokud je to právně možné. Jakékoli použití nebo šíření poskytnutého materiálu vyžaduje písemný souhlas provozovatele webu.

Upozornění: Provozovatel tohoto webu zkontroloval a vybral veškerý obsah a odchozí odkazy s největší možnou péčí. Přesto nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích webových stránek. Za to je odpovědný výhradně příslušný provozovatel. V případě, že se dozvíte o odchozích odkazech, které odkazují na stránku s nezákonnou činností nebo nezákonným obsahem, žádáme vás, abyste zaslali příslušné informace na výše uvedenou e-mailovou adresu za účelem okamžitého odstranění dotčeného obsahu v souladu s článkem 17 (2 ) EKG .
Provozovatel těchto stránek s největší péčí dodržuje autorská práva třetích osob. Pokud se dozvíte o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Pokud se takové porušení zákona dozví, provozovatel webu dotčený obsah okamžitě odstraní.

bottom of page